Teknisten laitteiden ja sähköisten palvelujen lisääntyminen ja kehittyminen vaatii kansalaisilta yhä enemmän tietoa, osaamista ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia välineitä ja hyödyntää uusia palveluja sekä asioimismahdollisuuksia. Järjestämme mm. matalan kynnyksen digikahviloita, joissa toimimme digitulkkeina ja annamme opastusta digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöön. Tavoitteena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä arjessa sekä uusien välineiden ja palvelu- ja asioimismahdollisuuksien hyödyntäminen.