Etusivu

Nyt tehdään kylien tulevaisuutta!

 


-hankkeen teemat:

 


Kansalaistaidot muuttuvassa maakunnassa

Kuntien merkitys pysyy vahvana, mutta niiden tehtävät muuttuvat.  Teeman toimenpiteinä tiedotetaan uudistusten vaikutuksista asukkaiden ja yhteisöjen arkipäivään. Olemme mukana kuntien ja järjestöjen välisissä keskusteluissa ja toteutamme kylien tahto- ja tarvekartoituksia.

 

Turvallisuus ja varautuminen

Kylien turvallisuutta edistetään toteuttamalla turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia. Aihe on ajankohtainen, sillä viranomaiset hakevat yhä enemmän yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa ja asukkaita kannustetaan omatoimiseen varautumiseen. Järjestetään Turvallisuus kuntoon kylillä -koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa valmiuksia turvallisuustyöhön ja saada lisää vapaaehtoisia toimintaan mukaan.

 

Digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä

Teknisten laitteiden ja sähköisten palvelujen lisääntyminen ja kehittyminen vaatii kansalaisilta yhä enemmän tietoa, osaamista ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia välineitä ja hyödyntää uusia palvelu- ja asioimismahdollisuuksia. Järjestämme matalan kynnyksen digikahviloita, joissa toimimme digitulkkeina ja annamme opastusta digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöön. Tavoitteena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä arjessa.

 

Luonnon ja kulttuurin parhaat palat

Luonnon terveysvaikutukset on tutkimuksin todistettu, ja kulttuurilla on iso merkitys osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattajina. Paikalliset nähtävyydet, tapahtumat ja luonto ovat merkittäviä tekijöitä maaseudun alueellisen vetovoiman lisäämisessä. Kehitetään uusi toimintamalli kohteiden, tapahtumien ja kylänähtävyyksien esiin tuomiseen ja tiedottamiseen niin, että väki saadaan liikkumaan ja osallistumaan yli kuntarajojen.