Kylien turvallisuutta edistetään toteuttamalla turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia. Aihe on ajankohtainen, sillä viranomaiset hakevat yhä enemmän yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa ja asukkaita kannustetaan omatoimiseen varautumiseen. Järjestetään Turvallisuus kuntoon kylillä -koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa valmiuksia turvallisuustyöhön ja saada lisää vapaaehtoisia toimintaan mukaan.