Luonnon terveysvaikutukset on tutkimuksin todistettu, ja kulttuurilla on iso merkitys osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattajina. Paikalliset nähtävyydet, tapahtumat ja luonto ovat merkittäviä tekijöitä maaseudun alueellisen vetovoiman lisäämisessä. Kehitetään uusi toimintamalli kohteiden, tapahtumien ja kylänähtävyyksien esiin tuomiseen ja tiedottamiseen niin, että väki saadaan liikkumaan ja osallistumaan yli kuntarajojen.