Kansalaistaidot ja kumppanuus

Kuntien merkitys pysyy vahvana, mutta niiden tehtävät muuttuvat. Teeman toimenpiteinä tiedotetaan uudistusten vaikutuksista asukkaiden ja yhteisöjen arkipäivään. Olemme mukana kuntien ja järjestöjen välisissä keskusteluissa ja toteutamme kylien tahto- ja tarvekartoituksia.