Luokaa kylästänne tarina, joka kutsuu ja inspiroi. Voitte luoda vahvan brändin ja identiteetin, joka tekee kylästänne houkuttelevan. Voitte muotoilla visuaalista identiteettiänne, toteuttaa markkinointikampanjoita, järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistaa digitaalista näkyvyyttä.

  • kylän identiteetin tunnistaminen ja vahvistaminen (vetovoimatekijät, perinne, luonto yms.)
  • logo, kylän brändi, graafinen ilme kylän markkinointikampanjat
  • löydettävyys (kotisivut, sometilit, mediayhteydet yms.)
  • visuaalisuus (kuvitetaan kylän parhaat kohteet ja kyläfiilis)
  • festivaalit ja tapahtumat
  • yhteistyö muiden kylien kanssa, opintomatkat, ystävyyskylät (tiedonvaihto, verkostoituminen)
  • yhdessä tekeminen, kyläläisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen
  • sisältömarkkinointi (tarinat ja interaktiivinen sisältö)
  • kylän viihtyvyyden parantaminen (pihat, polut ja käyntikohteet)
Yleisöä salissa
Imagoteeman työpaja pidettiin 13.5. Kulttuurikeskus Vanhan Paukun Alajoki-salissa Lapualla.