Tervetuloa rakentamaan Tulevaisuuden kyliä!

Haluatko kehittää omaa kylääsi ja olla osa Tulevaisuuden kylä projektia? Ilmoittaudu mukaan kesäkuun loppuun mennessä! Hankkeessa keskitytään kolmeen tärkeään teemaan: Energiakylät, Digitaalisten palvelujen kylät ja Imagokylät. Jokaisessa teemassa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

Esimerkkejä ja ideoita mitä teemoissa voidaan kehittää:

Imagokylät:

-kylän identiteetin tunnistaminen ja vahvistaminen, logo, kylän brändi ja graafinen ilme

-löydettävyys, visuaalisuus (kotisivut, sometilit ym.)

-yhteistyö muiden kylien kanssa, opintomatkat, ystävyyskylät

Digikylät:

-kylätalon sähköinen varauskirja ja kaluston vuokrauspalvelu

-kylätalon sähkölukot ja tilan valvonta

-kylän digitaaliset palvelut, kylätalon digi- ja av-välineistö

Energiakylät:

-kylätalon energiakartoitus

-aurinkopaneelit, aggregaatit ja muu uusiutuvan energian edistäminen

-energiakulutuksen vähentäminen, jätteen vähentäminen ja kierrätysmahdollisuudet, jakamistalous

Huhti/toukokuussa on ollut jo hankkeen ensimmäiset työpajat, joissa on mietitty yhdessä malleja ja toimenpiteitä, joita kylät lähtevät kehittämään. Jokaiselle kylälle valmistuu myös oma Älykäs kylä -suunnitelmansa.

Hanke kestää vuoden 2025 loppuun saakka ja yhteisiä maakunnallisia tapaamisia tulee olemaan noin neljä. Maakunnallisten työpajojen lisäksi voidaan pitää myös paikallisia työpajoja ja niitä voidaan pitää tarvittaessa myös verkossa.

Yhteiset kehittämistoimenpiteet toteutetaan hankkeen puitteissa ja asiantuntijapalvelu on kylille maksutonta. Kylien omiin hankintoihin ja kehittämistoimiin kylät saavat korotettua hanketukea, investointihankkeissa tukiprosentti on 80 % ja kehittämishankkeissa 90 %.

Voit ilmoittautua mukaan vielä kesäkuun loppuun mennessä! Kysy lisää: Leader Suupohja Tuija 040 7055801, Leader Aisapari Päivi 0400 239 359, Leader Kuudestaan Jaana 040 571 0184 tai Leader Liiveri Anne 050 551 0797.

Kuvassa ylhäällä Anne ja Jaana, keskirivissä vasemmalta Tuija, Imago-teeman asiantuntija Hanna, Päivi ja energiateeman asiantuntija Maarit, edessä digiteeman asiantuntija Annika.