Kylien maakunta pilotoi tulevaisuutta

Etelä-Pohjanmaa on maakunta, joka elää vahvasti kylissä. Elinkeinorakenteen muutos ja palvelujen etääntyminen ovat kasvattaneet tarvetta kylien uudistumiseen niin, että ne voivat vastata haasteisiin, sopeuttaa joustavasti toimintaansa ja keksiä uusia toimintamalleja muuttuvissa olosuhteissa. Ketterät kylät kehittyvät! Kylille-hankkeen avulla on tehty kesäkuusta 2015 vuoden 2023 loppuun saakka koko maakunnan kattavaa työtä kylien…